O Facebooku mówi się coraz mniej

Fejsik – O Facebooku mówi się coraz mniej – Ciekawe wnioski płyną z analiz badawczego serwisu YouGov BrandIndex. Okazuje się, że w USA ludzie mówią o Facebooku rzadziej, niż jeszcze sześć miesięcy temu. Tendencja dotyczy osób w wieku od 18 do 49 lat. Co ciekawe to mężczyźni…