Nowość: Zmiany w checkinach

Fejsik – Nowość: Zmiany w checkinach – News – Facebook zmienia sposób liczenia checkinów na stronach marek. Nie wiadomo, czy wpłynie to na ogólną liczbę meldunków – donosi serwis AllFacebook. Dotychczas można było się meldować w danym miejscu wielokrotnie w dowolnych…