Skasuj z Facebooka adres i numer telefonu!

Fejsik – Skasuj z Facebooka adres i numer telefonu! – Nowy społecznościowy pasożyt wysysa prywatne dane użytkowników. Złodziejska aplikacja, która krąży po Facebooku, żąda dostępu do aktualnego adresu i numeru telefonu. Lepiej więc uniknąć potencjalnej kradzieży naszej tożsamości.…