Facebook jest obecnie jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych. W Polsce ma na nim profile ponad 6 milionów osób i instytucji. Sondażownia Charaktery przeprowadziła badania na temat percepcji Facebooka i korzystania z niego. W badaniu wzięło udział 2638 internautów, użytkowników portalu psychologicznego www.charaktery.eu. Spośród ankietowanych profil na Facebooku miało 1894 osoby (71,8 proc.), nie posiadało go natomiast 744 (28,2 proc.).

Użytkownicy Facebooka należą do niezwykle aktywnych internautów. Aż 65 proc. ankietowanych loguje się na Facebooku codziennie. Co druga osoba odwiedza tę stronę od kilku do kilkudziesięciu razy dziennie, rzadziej niż raz dziennie korzysta z portalu około 30 proc. badanych.

Najbardziej aktywne na Facebooku są osoby między 18. a 24. rokiem życia. Aż 64,73 proc. osób z tej grupy odwiedza portal kilka razy dziennie. Dla porównania – w kolejnym
przedziale wiekowym tylko 37,66 proc. osób wchodzi na stronę tak często. Drugą co do aktywności grupą są najmłodsi użytkownicy Facebooka, poniżej 18. roku życia. Im starsi są ankietowani, tym rzadziej i mniej regularnie korzystają z Facebooka. Najrzadziej
logują się osoby powyżej 55. roku życia. Co kilka dni loguje się 20 proc., a kilka razy w miesiącu 31,25 proc. ankietowanych z tej grupy.

Prawie co czwarta osoba korzystająca z Facebooka twierdzi, że wizyta na portalu ma wpływ na jej nastrój (77 proc. przyznało, że nie ma to dla nich znaczenia). Najczęściej jest to wpływ pozytywny: prawie co piąty ankietowany twierdzi, że wizyta na Facebooku
poprawia nastrój (17 proc. uważa, że raczej poprawia, 2 proc. – zdecydowanie poprawia).

Facebook najbardziej poprawia nastrój ludziom młodym. Wśród ankietowanych poniżej
18. roku życia poprawę nastroju w wyniku odwiedzin na portalu deklaruje prawie 20,36 proc., w grupie 18–24 lata jeszcze więcej, bo prawie 21,32 proc. badanych. Pogorszenie nastroju w wyniku wizyty na Facebooku zgłasza ok. 4 proc. badanych. W grupie wiekowej 18–24 lata odczucia takie ma 2,9 proc. ankietowanych, ale już wśród osób w wieku ponad 55 lat aż 14,58 proc. mówi o wyraźnym pogorszeniu nastroju.

Informacje zamieszczane na Facebooku za wiarygodne uważa 48 proc. badanych.
Co trzeci do informacji zdobywanych na portalu nastawiony jest sceptycznie – trudno mu powiedzieć, czy są prawdziwe. Brak zaufania do informacji z Facebooka deklaruje około 16 proc. badanych.

Im starsi są użytkownicy, tym mniejsze mają zaufanie do treści zamieszczanych na Facebooku. O ile wśród najmłodszych (do 18. roku życia) informacje zamieszczane na portalu za wiarygodne uznaje aż 57,01 proc. badanych, to już wśród osób w wieku 18–24 lata współczynnik ten wynosi 55,82 proc., w kolejnej grupie (25–34 lata) – 47,96 proc., wśród osób w wieku 35–44 lata – 38,10 proc., w przedziale wiekowym 45–54 maleje do 34,65 proc., a w grupie najstarszych osób, powyżej 55. roku wynosi on zaledwie 27,08 proc.

Spośród najmłodszych użytkowników Facebooka (do 18. roku życia) zaledwie 2 proc. uważa, że informacje podawane na tej stronie są dla nich zupełnie niewiarygodne, natomiast wśród najstarszych osób (powyżej 55. roku) odsetek myślących w ten sposób przekracza 10 proc.

Spośród ankietowanych w wieku 18–24 lata aż 60,08 proc. zadeklarowało, że zdecydowanie nie zależy im na zdobyciu jak największej liczby znajomych, w grupie najmłodszej (do 18 lat) – 57,92 proc.

Ankietowani deklarują, że Facebook najczęściej służy im do zdobywania informacji i podtrzymywania kontaktów ze znajomymi (te opcje wskazało po około 30 proc. badanych).

Użytkownicy portalu uznali też, że pozwala on zabić nudę (prawie 9 proc. wskazań)
i oderwać się od realnych problemów (7 proc.). Tylko 3,5 proc. badanych twierdzi, że może dzięki portalowi wyrazić to, co naprawdę czuje i myśli.

Wszystkie wyniki badania przeprowadzonego przez Sondażownię Charaktery znajdziecie poniżej.

—-
Źródło: www.charaktery.eu

Artykuł odtworzony z archiwalnej strony. Przepraszamy za ewentualne różnice.

2 Replies to “Ciekawy raport o Facebooku

  1. grunt to dobre samopoczucie i wysokie słupki …. tylko kto mi powie dlaczego minutę po 20 tej podają gotowe wyniki głosowania Narodu …..kiedyś dla przyzwoitości czekali kilka dni . słupek ci po wie prawdę !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *