Leasing jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych rozwiązań, skutecznych dla pozyskania samochodu osobowego. Szczególnie polecany jest dla przedsiębiorcy, który potrzebuje auta osobowego. Czy leasing samochodu osobowego jest opłacalny? Jak przedstawiają się koszty tej formy finansowania?

Czym jest leasing?

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy stronami, czyli tym, który finansuje (leasingodawca), a tym, który chce korzystać (leasingobiorca). Różne maszyny, urządzenia i środki transportu można wziąć w leasing. Najczęściej jednak spotykany jest leasing samochodu osobowego, który umożliwia przedsiębiorcy pełne korzystanie z auta, bez konieczności wydatkowania całej ceny na zakup.

Jakie rodzaje leasingu spotykamy?

Mając na myśli leasing samochodu osobowego, spotykamy dwa rodzaje leasingu. Jest to leasing finansowy, gdzie własność auta od razu przechodzi na leasingobiorcę. Ma on wówczas możliwość zaliczenia w koszty części odsetkowej raty leasingowej, a także dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Auto jest jego własnością, przedsiębiorca samodzielnie decyduje więc o sposobie amortyzowania tego środka trwałego. Ponadto, zalicza w koszty wszelkie opłaty eksploatacyjne, takie jak wydatki na paliwo, przeglądy i temu podobne.

Drugim sposobem leasingowania auta osobowego jest leasing operacyjny, który z założenia bardziej przypomina umowę najmu auta. Przedsiębiorca zalicza w koszty całą płaconą ratę leasingową oraz wszelkie opłaty eksploatacyjne. Natomiast odpisy amortyzacyjne pozostają w gestii leasingodawcy, ponieważ to on pozostaje właścicielem auta. W umowie jest zapis o wartości końcowej i prawie leasingobiorcy do wykupu auta po tejże wartości, po zakończeniu umowy leasingu. Wybór rodzaju leasingu jest uzależniony od indywidualnych preferencji przedsiębiorcy, każde z rozwiązań ma swoje plusy.

Czy leasing samochodu osobowego się opłaca?

Oczywiście tak, ponieważ przedsiębiorca dysponuje nowym autem od razu, bez konieczności płacenia całej ceny zakupu samochodu. Po spełnieniu odpowiednich warunków mamy możliwość wzięcia auta w leasing często bez dokonywania żadnej wpłaty własnej, ale wówczas mamy wyższe raty leasingowe. Z kolei jeśli zdecydujemy się na dokonanie wpłaty początkowej, dostaniemy niższe opłaty miesięczne. To od naszych preferencji i obliczeń zależy decyzja.

Niezależnie od wariantu, na jaki się zdecydujemy, leasing jest bardzo atrakcyjną formą finansowania zakupu nowego auta dla przedsiębiorcy, zdecydowanie korzystniejszą od klasycznego zakupu. Nie musimy od razu angażować dużej sumy na zakup, rozkładamy sobie ten wydatek na wiele rat, a z auta korzystamy od razu. Ponadto, wszelkie wydatki związane z opłacanymi ratami, zaliczamy w koszty prowadzenia naszego przedsiębiorstwa.

Czy wszystkie poniesione wydatki odliczymy, korzystając z leasingu?

W zasadzie tak się stanie przy leasingu operacyjnym, natomiast przy finansowym odliczamy tylko część odsetkową raty. Dla zrównoważenia mamy jednak wówczas możliwość odliczenia amortyzacji. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku naliczonego podatku VAT. Z założenia odliczamy tylko 50 proc. jego wartości, i to zarówno od rat leasingowych, ale też i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nasze auto użytkowane będzie tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas ustawodawca stwarza nam możliwość pełnego odliczenia podatku VAT. Jest to jednak uwarunkowane pewnymi ściśle określonymi wymogami. Po pierwsze musimy taki fakt zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego, po drugie zobligowani jesteśmy do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, popularnej kilometrówki.

Leasing, jako alternatywa dla innych metod pozyskania auta osobowego jest opłacalnym rozwiązaniem. Korzyści z tego płynące są wielorakie, szczególnie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej na temat Toyoty i jej zabudowach w Hilux.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *