Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to jedna z najczęściej stosowanych form prowadzenia ewidencji księgowej wśród właścicieli przedsiębiorstw. W jej treści ewidencjonować można zarówno osiągnięte w ramach działalności przychody, jak i rozchody. Księga KPiR przewidziana jest do celów podatkowych, dlatego pozwala na ustalenie podstawy opodatkowania. Kto musi ją prowadzić oraz w jakiej formie?

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR mają osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są właścicielami spółek partnerskich, jawnych i cywilnych. Warunkiem jest osiągnięcie przez te podmioty przychodów ze sprzedaży netto, które nie przekroczyły 2 000 000 euro po przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z pierwszego dnia roboczego października minionego roku.

Prowadzenie księgi KPiR jest też obowiązkowe dla:

  • armatorów zdefiniowanych przez ustawę o podatku tonażowym,
  • osób prowadzących działalność w formie umów zlecenia i agencji,
  • rolników, jeżeli zgłoszą zamiar prowadzenia księgi,
  • osób duchownych, które zrezygnowały z prawa zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jeżeli wysoki przychód spowoduje konieczność przejścia na pełne księgi, powrót do KPiR jest możliwy dopiero w kolejnym roku podatkowym oraz przy przychodach poniżej granicy limitu.

Jak prowadzić księgi KPiR?

Księgę KPiR prowadzić można zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i za pośrednictwem oprogramowania komputerowego. To drugie rozwiązanie praktykowane jest coraz częściej, ze względu na przejrzystość i wygodę. Stosowany program musi zapewniać bezpośredni wgląd w dokonywane zapisy, a także umożliwiać ich wydruk w porządku chronologicznym. Wszystkie informacje należy przechowywać na nośnikach informatycznych, celem ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, modyfikacją lub złamaniem zasad przetwarzania.

Zalety prowadzenia księgi KPiR przez biuro rachunkowe

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powierzyć można biuru rachunkowemu, gdzie jest to jeden z zakresów obowiązków księgowej. Takie rozwiązanie obniża koszty eksploatacyjne firmy, ponieważ niweluje konieczność zatrudnienia księgowej, wyposażania biura oraz opłacania licencji programów księgowych. Biuro rachunkowe Katowice przejmuje też na siebie odpowiedzialność związaną z przestrzeganiem aktualnych przepisów podatkowych, na których temat przedsiębiorcy często mają niewielkie pojęcie. Rozwiązanie to wiąże się również z oszczędnością czasu, ponieważ właściciel firmy nie musi zajmować się formalnościami i może spożytkować więcej zasobów na prowadzenie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *