Z uwagi na ogłoszenie w dniu 1 października 2020 roku średniego kursu euro, który wynosił 4,5153 zł, limit przejścia na pełną księgowość w 2021 roku wynosi 9 030 600 zł. Zaznaczenia wymaga, iż w roku poprzednim, czyli w 2020 limit ten był niższy o 284 000 zł. W związku z tym szacuje się, iż w roku 2021 do prowadzenia pełnej księgowości zobligowanych będzie mniejsza liczba przedsiębiorców.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości

Według przepisów prawa podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej księgowości są spółki handlowe, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe oraz komandytowo – akcyjne. Podmioty te mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, bez limitu przychodu.

Z kolei podmiotami, których przejście na pełną księgowość związane jest z limitem przychodów wynikających ze sprzedaży towarów, usług oraz innych zdarzeń gospodarczych za poprzedni rok obrotowy są:

Granica, jakiej nie może przekroczyć przedsiębiorca, ukształtowana jest na poziomie 2 000 000 euro.

Pełna księgowość w 2021 roku

Niektórzy przedsiębiorcy w związku ze zmianą limitu przychodów zobligowani są do przejścia z prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów na pełną księgowość. Limit ten zależny jest od kursu euro, ogłoszonego pierwszego dnia roboczego października danego roku. A zatem granica ta jest zmienna i może się zwiększać lub zmniejszać.

W jaki sposób przejść na pełną księgowość?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przejście na pełną księgowość możliwe jest jedynie na początku roku obrotowego. Nie ma takiej możliwości podczas trwania roku podatkowego. Przejście z ksiąg przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe wiąże się z wieloma formalnościami. Po pierwsze należy zamknąć księgi przychodów i rozchodów, czyli przeprowadzić spis z natury. Kolejny krok to opracowanie strategii rachunkowej przedsiębiorstwa, czyli wybór odpowiedniego programu komputerowego, a także określenie sposobów ewidencjonowania w księgach rachunkowych. Następnie należy otworzyć księgi rachunkowe, czyli spisać inwentarz, a także sporządzić bilans otwarcia.

Podkreślić należy, że otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do dnia 15 stycznia. Ponadto podmiot zobowiązany jest do zaktualizowania danych dotyczących formy prowadzenia księgowości za pomocą CEIDG lub poprzez złożenie formularza NIP- 2 w urzędzie skarbowym. Podsumowując, granica przejścia na pełną księgowość jest co roku zmienna, a zatem przedsiębiorca ma obowiązek pilnowania limitu swoich przychodów. O takie sprawy przede wszystkim dba księgowa Gliwice.

Dowiedz się jak doradca podatkowy Gliwice może pomóc Ci w prowadzeniu własnej firmy oraz jaki jest koszt prowadzenia spółki zoo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *